ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนหัน
ที่อยู่ ๔๓๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๙๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๙๑๓๖๔ ,โทรสาร ๐๔๓-๓๙๑๓๖๔-๑๒
E-Mail: info@nonhanlocal.org Web: www.nonhanmuni.org

แผนที่ คลิกที่นี่