สถานที่ท่องเที่ยว

บึงคูหนองโคตร

ทัศนียภาพที่สวยงามของบึงคูหนองโคตร

พระธาตุหลวงชุมแพ วัดแจ้งสว่างนอก



หลวงปู่พระครูเหล็ก

หลวงปู่พระครูเหล็ก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลโนนหัน อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น มีเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศ ถูกขุดพบที่วัดร้าง ณ บริเวณป่ามะขามสามร้อยปี บ้านร่องแซง…..มีความเป็นมาตามคำเล่าขานที่เชื่อถือได้ดังนี้

หลวงปู่พระครูเหล็ก เป็นชื่อสามัญของภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดเก่าบ้านร่องแซง ในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนสำหรับเรียนหนังสือ ชายไทยในสมัยนั้นต้องอาศัยวัดในการเล่าเรียนหนังสือ พระภิกษุในวัดเป็นครูสอนชาวบ้านจึงเรียกพระที่วัดว่า หลวงปู่พระครูเหล็ก เล่าลือกันว่าท่านเป็นพระอาจารย์ที่รอบรู้ทรงศาสตร์ทรงศิล มีวิชาอาคม เป็นที่เลื่อมใสของคนในสมัยนั้น แม้ชาวบ้านอื่นเมืองอื่น ต่างก็หลั่งไหลมากราบไหว้บูชากราบนมัสการ หลวงปู่พระครูเหล็ก เป็นอันมาก ปัจจุบันเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่พระครูเหล็กชำรุดเสียหาย เหลือให้เห็นเพียงซากปรักหักพัง เห็นเป็นเพียงฐานและก้อนอิฐดินเผาโบราญ อยู่ตรงกันข้ามกับศาลหลวงปู่ พระครูเหล็ก ในบริเวณวัดเก่าบ้านร่องแซง

องค์พระพุทธรูป หลวงปู่พระครูเหล็ก เป็นเนื้อทองสำริด มีความงดงามมากเคยถูกมารศาสนาโจรกรรมมาแล้วหลายครั้ง เพราะเชื่อว่าในองค์หลวงปู่พระครูเหล็ก ต่างเชื่อว่ามี เหล็กไหล เพราะเชื่อว่ามีพุทธคุณ แต่สุดท้ายมารศาสนาที่มาโจรกรรมต่างมีอันต้องเป็นไปต่างๆนานา จะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบได้

ในวันสงกรานต์ของทุกปี จะมีการแห่เฉลิมฉลองเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสรงน้ำเพื่อเป็นศิริมงคล กับตนเองและครอบครัว เรียนเชิญผู้มีความเลือมใสศรัทธา ในหลวงปู่พระครูเหล็ก ทุกท่านรวมงานเฉลิมฉลองของทุกปีตามโอกาสจะอำนวยครับ

เครดิต…http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=665773