พัฒนาทำความสะอาดด้านหน้า
และด้านในตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน

วันที่ 25. พ.ย 2563 เวลา 09.30 น.นาย พิชัย แสงสว่างนายกเทศมนตรี
พร้อมผู้บริหารฯพนักงานเจ้าหน้าที่ฯเทศบาลตำบลโนนหันร่วมกับทหารจิตอาสา
ร๘ พัน ๒และแขวงการทางโนนหันได้ร่วมพัฒนาทำความสะอาดด้านหน้า
และด้านในตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •