วันแม่แห่งชาติ 2563

วันแม่แห่งชาติ 2563

วันที่ 4. ส.ค 2563  เวลา 09.00. น. นาย พิชัย. แสงสว่าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนหันพร้อมผู้บริหารฯพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯวันแม่แห่งชาติ
ณ.บึงคูหนองโครต