การคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี. ๒๕๖๓

การคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี. ๒๕๖๓

วันที่ 30. มิถุนายน 2563 เวลา 09.40 น.
นาย พิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี. ๒๕๖๓
ณ.ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนชัยหมู่ที่ ๒ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น