ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน รณรงค์ทำความสะอาด และป่องกันเชื้อโคโรน่า /โควิท19 ตามนโยบายรัฐบาล

ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน รณรงค์ทำความสะอาด และป่องกันเชื้อโคโรน่า /โควิท19 ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 25. มี.ค 2563
เวลา 09.00 น.
#งานสาธารณะฯ
#ก่องช่าง
#ป้องกัน
ช้วยกันล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน
รณรงค์ทำความสะอาด และป่องกันเชื้อโคโรน่า /โควิท19 ตามนโยบายรัฐบาล

จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลาดสด
หลังทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน