โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ.วัดแจ้งสว่างใน หมู่ที่๕ ตำบลโนนหัน

โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ.วัดแจ้งสว่างใน หมู่ที่๕ ตำบลโนนหัน

วันที่ 19 ก.พ 2563 เวลา10.00น ท่านนายก พิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี
และคณะผู้บริหารฯพนักงานเทศบาลตำบลโนนหัน
ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ.วัดแจ้งสว่างใน หมู่ที่๕ ตำบลโนนหัน