พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน/กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัน พุธ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น
นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเทศตำบลโนนหัน
ประธานในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน/กำนันผู้ใหญ่บ้าน
จิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน จำนวน ๕๖ คน
เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนหัน ชั้น 2