กีฬาสีภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ.โรงเรียนศูนยเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนหัน

เปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 ม.ค 2562เวลา 08.30 น. ท่านรองนายก ไตรรัตน์. วงศ์จำรัส
พร้อมคณะผู้บริหารฯเทศบาลตำบลโนนหัน
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
ณ.โรงเรียนศูนยเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนหัน