ภารกิจตามโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7วัน อันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ภารกิจตามโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7วัน อันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563(ต่อ)

คณะท่านรอง ผวจ.ขอนแก่น ท่านรองผู้บังคับการจังหวัดขอนแก่น
ท่านนายอำเภอชุมแพ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จุดบริการ. ทต.โนนหัน
เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ภารกิจตามโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
7วัน อันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยงานป้องกันฯ ร่วมกับจิตอาสา ในพื้นที่
ทต.โนนหัน ร่วมบูรณาการ