เทศบาลตำบลโนนหันจัดงานลอยกระทงประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

เทศบาลตำบลโนนหันจัดงานลอยกระทงประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลโนนหัน
ได้จัดโครงการวันลอยกระทง ประจำปี เพื่อสืบสานประเพณีไทย
โดยมีการประกวดนางนพมาศและกระทงสวยงาม
โดยมีประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานจำนวนมาก