นายก พิชัย แสงสว่าง พร้อมผู้บริหารฯเทศบาลตำบลโนนหัน ร่วมกับจิตอาสาหมู่บ้านในเขตเทศบาล ได้ร่วมทำความสะอาดลานกีฬาคูหนองโครต

ท่านนายก พิชัย แสงสว่าง พร้อมผู้บริหารฯเทศบาลตำบลโนนหัน ร่วมกับจิตอาสาหมู่บ้านในเขตเทศบาล ได้ร่วมทำความสะอาดลานกีฬาคูหนองโครต

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ท่านนายก พิชัย แสงสว่าง พร้อมผู้บริหารฯเทศบาลตำบลโนนหัน
ร่วมกับจิตอาสาหมู่บ้านในเขตเทศบาล ได้ร่วมทำความสะอาดลานกีฬาคูหนองโครต
ชึ่งเป็นสวนสาธารณประโยชน์ของชุม