นายก พิชัย แสงสว่าง พร้อมคณะผู้บริหารฯเทศบาลตำบลโนนหัน ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานธนาคารความดี ปี62

นายก พิชัย แสงสว่าง พร้อมคณะผู้บริหารฯเทศบาลตำบลโนนหัน ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานธนาคารความดี ปี62

วันที่ 24 ก.ค 2562
เวลา 08.30 น.
ท่านนายก พิชัย แสงสว่าง
พร้อมคณะผู้บริหารฯเทศบาลตำบลโนนหัน
ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานธนาคารความดี ปี62
คนชุมแพ
“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ปลูกต้นไม้