เตรียมพร้อมจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ประจำปี พ.ศ.2562

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ประจำปี พ.ศ.2562 พบเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ร่วม
จำนวน 5 นาย สมาชิก อปพร.จำนวน 4 คน พร้อมผู้ควบคุม 1 คน และสมาชิก อสม.
จำนวน 4 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
เมาไม่ขับ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดตามมาตรการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร