นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสี โรงเรียนเทศบาลโนนหัน ประจำปี2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสี
ประจำปี2561 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการ และประชาชนพร้อมผูัปกครองของเด็กๆเข้าร่วมในกิจกรรม
ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงปลูกฝังให้เด็กรักในการเล่นกีฬา
ซึ่งเติบโตขึ้นจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 

[envira-gallery id=”2368″]