การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ของนักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลโนนหัน/ตำบลโนนสะอาด

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. #นำโดยท่านพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561
ของนักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลโนนหัน/ตำบลโนนสะอาด
พร้อมคณะผู้บริหาร/พนักงาน​เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬา
ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

[envira-gallery id=”2352″]