นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 สืบสานประเพณีลอยกระทงที่บริเวณบึงคูหนองโคตร

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 ที่ผ่านมา นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561
โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พร้อมกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลและใกล้เคียง
มาร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงที่บริเวณบึงคูหนองโคตร โดยในงานมีการแสดงฟ้อนรำ
ของหมู่บ้าน และของเด็กนักเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน ทั้งมีประกวดกระทงสวยงาม
และประกวดร้องเพลงของแต่ละหมู่บ้านอย่่างครึ้นเครง สนุกสนาน พร้อมรอยยิ้ม
อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป

[envira-gallery id=”2335″] [envira-gallery id=”2313″]