งานเทศกาลงานงิ้วโนนหัน 2561 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี(ผอ.ศูนย์ อปพร.ทต.โนนหัน)
พร้อมท่านรองนายกฯ ประจวบ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายชัยนภา บัวจันทร์ และนายดำรงค์ โพธาราม เลขาฯ
ได้นำกำลัง อปพร. จำนวน20นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในงานเทศกาลงานงิ้วโนนหัน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเขตเทศบาลตำบลโนนหันและช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานในครั้งนี้