ข่าวกิจกรรมเตือนตุลาคม 2561 ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 3 กิจกรรม

เมื่วันศุกร์ที่12 ต.ค.61ที่ผ่านมา นายกพิชัย แสงสว่าง พร้อมผู้บริหาร
ได้ให้การต้อนรับคณะท่านนายอพเภอชุมแพในการเข้าเยี่ยมชมกลุ่มสตรีทอผ้าด้วยกีกระตุก
ชึ่งได้รับความนิยมและเป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลโนนหัน ทีาบ้านโนนชัย ม.2 ต.โนนหัน

 

———————————————————————————————–

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหันพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ
ร่วมในงานพิธีวันปิยมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ณ ร.ร.ชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61

 

———————————————————————————————–

นายกพิชัย แสงสว่าง พร้อมคณะผุ้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการกับพนักงานเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุม
ในโครงการสำรวจผู้พิการที่ประสงค์จะจำหน่ายลอตเตอริ่พร้อมมีเงินทุนให้กู้ยืมกับผู้เข้าร่วมโครงการ
ณ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่10 ต.โนนหัน เมื่อวันที่29 ต.ค.61