จัดระเบียบตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน เพื่อความเรียบร้อยและสุขภาพอนามัยของผู้อุปโภคบริโภค

เมื่อวันศุกร์ที่ 26  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา นายกพิชัย แสงสว่าง พร้อมผู้บริหาร
และ งานสาธารณสุข ลงพื้นที่เพื่อจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน
เพื่อความเรียบร้อยและสุขภาพอนามัยของผู้อุปโภคบริโภค