เทศบาลตำบลโนนหัน พร้อมพนักงาน ข้าราชการและประชาชน ร่วมพลังในการพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนถนนอินทรอาสาทางเข้าวัดอุดมวิทยาราม

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน พร้อมพนักงาน ข้าราชการและประชาชน
ร่วมพลังในการพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนถนนอินทรอาสาทางเข้าวัดอุดมวิทยาราม หมู่.2
ต.โนนหัน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดเพิ่มความสวยงาม
ให้กับชุมชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561