นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมกีฬาชุมชน ที่จะจัดแข่งขันเพื่อมเชื่อมความสามัคคี ใน 28 พ.ย. 60

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ เทศบาลตำบลโนนหัน
นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน มอบอุปกรณ์กีฬา
ให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมกีฬาชุมชน
เพื่อนำไปฝีกซ้อมทีมกีฬาของแต่ละชุมชน ให้มีความแข็งแกร่ง
พร้อมที่จะลงแข่งขันเพื่อมเชื่อมความสามัคคี ใน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560