นายกพิชัย แสงสว่าง มอบเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยฯ ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมอบแว่นตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่งานป้องกัน เทศบาลตำบลโนนหัน นายกพิชัย แสงสว่าง มอบเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยฯ
ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และมอบแว่นตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาด้วย