นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนหัน กับ หลวงพ่อ วางแผนการสูบน้ำออกจากวัดแจ้งสว่างนอกในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา

วันนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายกพิชัย แสงสว่าง พร้อมทีมงานป้องกันฯออกมาสำรวจพื้นที่น้ำขังตามท้องที่ๆรับผิดชอบ
โดยเฉพาะที่วัดแจ้งสว่างนอก นายพิชัย แสงสว่าง ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯแก้ไขน้ำขังอย่างเร่งด่วนแล้ว

ขอเจริญพรขอบคุณทีมงานจากเทศบาลโนนหันมาก ที่เอาใจใส่ดูแลชุมชนเป็นอย่างดี
Now Nonhan Municipality Mayor is prepaering to help us.
(หลวงพ่อชุมแพ : 4 ตุลาคม 2560)