ติดตาม การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


คลิกที่นี่