วัน อพปร.โดยการนำท่านนายกพิชัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2559 เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันสาธารณะภัย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลโนนหันจัดทำโครงการกิจกรรมวัน อพปร.โดยการนำท่านนายกพิชัย แสงสว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2559 เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันสาธารณะภัยทุกรูปแบบ