ถวายพานพุ่มราชสักการะวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมกับอำเภอชุมแพ ในงานพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่โรงเรียนชุมแพศึกษา เมื่อวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561  

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสี โรงเรียนเทศบาลโนนหัน ประจำปี2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสี ประจำปี2561 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการ และประชาชนพร้อมผูัปกครองของเด็กๆเข้าร่วมในกิจกรรม ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงปลูกฝังให้เด็กรักในการเล่นกีฬา ซึ่งเติบโตขึ้นจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป  

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ของนักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลโนนหัน/ตำบลโนนสะอาด

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. #นำโดยท่านพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ของนักเรียนเยาวชนและประชาชนตำบลโนนหัน/ตำบลโนนสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร/พนักงาน​เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 สืบสานประเพณีลอยกระทงที่บริเวณบึงคูหนองโคตร

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 ที่ผ่านมา นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พร้อมกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลและใกล้เคียง มาร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงที่บริเวณบึงคูหนองโคตร โดยในงานมีการแสดงฟ้อนรำ ของหมู่บ้าน และของเด็กนักเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน ทั้งมีประกวดกระทงสวยงาม และประกวดร้องเพลงของแต่ละหมู่บ้านอย่่างครึ้นเครง สนุกสนาน พร้อมรอยยิ้ม อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป

งานเทศกาลงานงิ้วโนนหัน 2561 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี(ผอ.ศูนย์ อปพร.ทต.โนนหัน) พร้อมท่านรองนายกฯ ประจวบ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายชัยนภา บัวจันทร์ และนายดำรงค์ โพธาราม เลขาฯ ได้นำกำลัง อปพร. จำนวน20นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในงานเทศกาลงานงิ้วโนนหัน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเขตเทศบาลตำบลโนนหันและช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานในครั้งนี้  

โครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีพร้อมผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและตรวจเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561    

ข่าวกิจกรรมเตือนตุลาคม 2561 ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 3 กิจกรรม

เมื่วันศุกร์ที่12 ต.ค.61ที่ผ่านมา นายกพิชัย แสงสว่าง พร้อมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะท่านนายอพเภอชุมแพในการเข้าเยี่ยมชมกลุ่มสตรีทอผ้าด้วยกีกระตุก ชึ่งได้รับความนิยมและเป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลโนนหัน ทีาบ้านโนนชัย ม.2 ต.โนนหัน   ———————————————————————————————– นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหันพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมในงานพิธีวันปิยมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ร.ร.ชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61   ———————————————————————————————– นายกพิชัย แสงสว่าง พร้อมคณะผุ้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการกับพนักงานเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุม ในโครงการสำรวจผู้พิการที่ประสงค์จะจำหน่ายลอตเตอริ่พร้อมมีเงินทุนให้กู้ยืมกับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่10 ต.โนนหัน เมื่อวันที่29 ต.ค.61

จัดระเบียบตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน เพื่อความเรียบร้อยและสุขภาพอนามัยของผู้อุปโภคบริโภค

เมื่อวันศุกร์ที่ 26  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา นายกพิชัย แสงสว่าง พร้อมผู้บริหาร และ งานสาธารณสุข ลงพื้นที่เพื่อจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหัน เพื่อความเรียบร้อยและสุขภาพอนามัยของผู้อุปโภคบริโภค  

เทศบาลตำบลโนนหัน พร้อมพนักงาน ข้าราชการและประชาชน ร่วมพลังในการพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนถนนอินทรอาสาทางเข้าวัดอุดมวิทยาราม

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน พร้อมพนักงาน ข้าราชการและประชาชน ร่วมพลังในการพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนถนนอินทรอาสาทางเข้าวัดอุดมวิทยาราม หมู่.2 ต.โนนหัน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดเพิ่มความสวยงาม ให้กับชุมชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลโนนหันร่วมกับสาธารณสุข ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบล

เมื่อวันพุธ ที่19 ก.ย 61 ที่ผ่านมา นายประจวบ ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับงาน สาธารณสุขกับพนักงานทุกคนร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนหันเพื่อสุขพลานามัย และความปลอดภัยของผู้อุปโภคบริโภคที่มาใช้บริการและจับจ่ายสินค้าอีกทั้ง ลงสำรวจและซ่อมปรับปรุงอาคารตลาด ให้ปลอดภัยและสวยงามอยู่เสมอ

1 2 3