ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย เลขที่ 234 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000 โทร  042 422798
email :  nongkhai.pao@gmail.com