บุญข้าวประดับดิน เรียกอีกอย่างว่าเปรตพลี แปลว่าอุทิศให้เปรต วันแรม 14 ค่ำเดือน 9

บุญข้าวประดับดิน เรียกอีกอย่างว่าเปรตพลี แปลว่าอุทิศให้เปรต
สำหรับญาติได้ตายไปและเกิดเป็นเปรต ซึ่งเป็นภพหนึ่ง ใน 31 ภพ
ถึงวัน แรม 14 ค่ำเดือน 9 ของทุกปี ญาติ ๆ จะต้องห่อข้าวอันมี ข้าว อาหารหวานคาว ผลไม้ ขนม ใส่ห่อใบตองกล้วย ไปวางไว้กับดิน กลางหาว
คือไม่มีหลังคา ส่วนมากจะทำในเขตรั้วของวัด ต้องวางไว้กับดินเท่านั้น เพราะเปรตจะเข้าไปในที่มุงหลังคาไม่ได้
เขาจึงนิยมเรียกว่า ห่อข้าวประดับดิน หรือเปรตพลี หรือบุญเดือน 9 ก็เรียก
สำหรับญาติที่ตายไปไปเกิดในภพภูมิสูงกว่าโลกมนุษย์ เช่น สวรรค์ชั้น1-6 และพรหม ไม่จำเป็นต้องมากินเพราะเขามีอาหารทิพย์ของตนเองอยู่แล้ว
พวกที่ต่ำกว่าเปรต คือเดรัจฉานก็มีอาหารตนเองตามร่างเช่นสุนัขกินข้าว วัว ควาย ม้า ช้างกินหญ้า เป็นต้น ส่วนสัตว์นรก กินอะไรไม่ได้เลย
อุทิศให้ก็ไม่ได้รับ เพราะโทษทัณฑ์ จนกว่าจะถึงวันปลดปล่อย หรือวันเปิดโลกทั้ง3 คือวันตักบาตรเทโว
หรือวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังไปโปรดพุทธมารดา 3 เดือน

ถ้ามั่นใจว่าญาติเราไม่ได้เป็นเปรต ก็ไม่ต้องทำ
แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกคนจะต้องมีญาติเป็นเปรต ไม่รุ่นใดก็รุ่นหนึ่งยังตกค้าง
เปรตมีอายุ เป็นหมื่น ๆ ปี
ชาวพุทธในประเทศไทยจึงบัญญัติ บุญเดือน 9 หรือห่อข้าวประดับดินเอาไว้ใน ฮีต 12 เพื่อเตือนให้ญาติ ๆ
ได้ไปวางห่อข้าวให้เปรต(ญาติ)ตนเอง เป็นเปรตพลีทุกปี