พันหม้อเอาท์พุทสำหรับแอมป์หลอด Single end (SE) 17w แบบละเอียด อ่านแล้วพันได้เลย

หลังจากที่เขียนวิธีพันเอาท์พุทแบบ pp ผ่านไป มีสมาชิกขอให้เขียนวิธีพันเอาท์พุทแบบ se โดยละเอียดให้เพราะเป็นมือใหม่
ได้เลย จัดให้ ครับ
 
พันหม้อเอาท์พุทสำหรับแอมป์หลอด Single end (SE) 17w
Bobbin 32mm x 50mm
ลวดเคลือบ Primary #30
Secondary #19
 
1.ใช้ลวดเบอร์ 30 พัน Primaryรอบใน จุดเริ่มต้น เขียนกระดาษกาวแปะว่า p
เริ่มพัน จนถึง 1075 รอบแล้ว แทปออกมาเขียนกระดาษกาวแปะว่า2.5k แล้วรองกระดาษโดยใช้กระดาษกาวพัน 1 รอบและให้รัดตึง
2.ใช้ลวดเบอร์ 19 พัน secondary จุดเริ่มต้น เขียนกระดาษกาวแปะว่า 0
เริ่มพันแบบ เรียงเส้น พอเต็มหน้าบ๊อบบิ้น ให้ใช้กระดาษกาวพัน 1 รอบ แล้วพันต่อ
จนถึง 81 รอบ แทปออกมา เขียนกระดาษกาวแปะว่า 4 แล้ว พันต่อไปอีก ถึงรอบที่ 130 แทปออกมาเขียนกระดาษกาวแปะว่า 8
หมายเหตุ1 หากพันเต็มหน้าแล้วให้พันกระดาษกาวทุกครั้ง ประมาณ 3 ครั้ง
หมายเหตุ2 ตัวเลขที่เขียน 0-4-8 นั้น มีหน่วยเป็นโอห์ม
3.ใช้ลวดเบอร์ 30 พัน Primaryรอบนอกสุดโดยต่อลวดที่จุด 2.5k พันต่อไปอีก
357 รอบ(รวมกับเดิม 1075+357=1432) ให้แทปออกมาเขียนกระดาษกาวแปะว่า 3.5k
แล้วพันต่อไปอีก 835 รอบ ตรงปลาย เขียนกระดาษกาวแปะว่า 5k
(ตรง2.5k, 3.5k, 5k คือจุดต่อเข้าไฟหรือ B+ นั่นเอง)
 
หมายเหตุ เอาท์พุทนี้ Zp2.5k, 3.5k,5k : Zn 0-4-8 Ohm เลือกใช้ตาม Load Resistance หลอด ที่แจ้งใน datasheet
ผมทดสอบแล้ว ใช้ได้กับหลอดหลากหลาย เลือกใช้ตามความเหมาะสม
ให้ระวังในการดึงลวด ถ้าให้ดีต้องมีเครื่องดึงลวดให้ตึงตลอดเวลาที่พัน
หากใช้มือดึงจะไม่ตึงสม่ำเสมอ เป็นสาเหตุให้ไม่ได้คุณภาพเสียงที่ดี
หรือมีการสั่น คราง ครับ