วิธีพันเอาท์พุท แอมป์หลอดแบบ push-pull 25 w โดยละเอียด

จากรูป
ประกอบด้วย กรอบสี่เหลี่ยม 5 กรอบ
สีเทาม่วง 3 กรอบ แทน Secondary
สีเหลือง 2 กรอบ แทน Primary
แต่ละกรอบจะมี บอกตำแหน่งเช่น
Secondary 1 Secondary 2
Secondary 3
Primary Outer(นอก) Primary inner(ใน)
แต่ละกรอบ จะมี อักษร s f อยู่ทางขวามือ
s=start(เริ่ม) f= finish(จบ)

ขั้นที่ 1 เริ่มพันที่ Secondary1 ใช้ลวดเคลือบเบอร์23 เริ่มที่ s
จุดนี้ให้เขียนกำกับแปะไว้ว่า Ground พัน 56 รอบ ให้แทปออกมาหากระดาษกาว
เขียนกำกับแปะไว้ว่า 4 โอห์ม

ขั้นที่ 2 เริ่มพัน Primary outer(วงนอก ถัดจาก second)
ใช้ลวดเคลือบเบอร์ 32 เริ่มที่ s จุดนี้เขียนกำกับแปะไว้ว่า anode
หรือ p1หรือ an1แล้วแต่จะเรียก
มันคือจุดต่อเข้าเพลตหลอดที่1 (ถ้าเป็น kt88 คือขา 3)
พันไป784 รอบให้แทปออกมา เขียนกำกับแปะไว้ว่า screen (ถ้าเป็น kt88 คือขา4)
แล้วพันต่ออีก 259รอบ แทปออกมาเขียนกำกับแปะไว้ว่า center tap

ขั้นที่ 3 เริ่มพัน Secondary2 เริ่มที่ตัว s คือนำปลายลวดเบอร์23
ไปมัดเข้ากับ 4 โอห์มที่เราแทปออกมา เมื่อคราวก่อนของ Secondary1
แล้วพันไปได้ 33 รอบให้แทปออกมาเขียนกำกับแปะไว้ว่า 8 โอห์ม
พันต่อไปอีก 23 รอบ ให้แทปออกมาเขียนกำกับแปะไว้ว่า 16 โอห์ม

ขั้นที่ 4 พัน Primary inner ให้นำปลายลวดเบอร์ 32 มามัดเข้ากับ
center tap ของ Primary outer ที่รอไว้คราวก่อน
พันต่อไปจากตัว s 258 ให้แทปออกมา เขียนกำกับแปะไว้ว่า screen2
แล้วพันต่อไปอีก 795 รอบ ให้แทปออกมา เขียนกำกับแปะไว้ว่า anode2
หรือ p2หรือ an2

ขั้นที่5 พัน Secondary3 เริ่มที่ s โดยใช้ลวดเบอร์ 23มัดต่อกับ Ground
Secondary1 พันไปจนครบ 56 รอบ แล้วไปต่อที่จุด 4 โอห์ม
จะเห็นว่า เฉพาะ 4 โอห์มที่พันลวด56 รอบ 2 ครั้งมาขนานกัน เป็น 4โอห์ม
แต่ไม่ได้เอา 4 โอห์มขนานกับ 4 โอห์ม (งงไหม ให้ทำความเข้าใจให้ดี)หากเอา
4โอห์ม ขนาน 4โอห์ม ความต้านทานจะเหลือ 2 โอห์ม (ความต้านทานะครับ
ไม่ใช่อิมพิแดนซ์ อย่าสับสน)

เอาท์พุทลูกนี้ มี อิมพิแดนซ์ หรือ Zp 5.6k ที่ 16 Ohm หรือ 4.4 k ที่ 8 Ohm
วิธีหาใช้สูตรนี้

ตัวอย่างการคำนวณ จากรูปตัวอย่าง

นิยาม
Zp=อิมพิแดนซ์ primary
Zs=16 Ohm
np=2096
ns=112
แทนค่า

Zp = (2096/112)^2
= 4393216/12544=350.2
สำหรับ 16 Ohm = 16 * 350.2 = 5,604 Ohms หรือ 5.6k
แต่สำหรับ 8 Ohm (2096/89)^2 = ? *8=?
4393216/7921=554.6 x 8=4437 Ohm หรือ 4.4k

Also the screen taps come in at 25%, as expected.
ส่วนแทปสกรีนอยู่ที่ 25%

หากต้องการ Impedance มากหรือน้อยว่า ติดต่อผู้เขียนที่ ไอดีไลน์ (ค้นดูในเว็บนี้ได้มีแน่นอน (เฉพาะคนสนใจจริงเท่านั้น))