คำยืนยันจากหลวงปู่มั่นว่า “พระแก้วมรกต เลือกประเทศไทย” ด้วยเหตุผล 3 ข้อ

คำยืนยันจากหลวงปู่มั่นว่า “พระแก้วมรกต เลือกประเทศไทย” ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
ผลคือ ประเทศไทย ไม่ว่างพระอริยบุคคล และประเทศไม่มีภัยสงคราม

“วัดพระแก้วมรกตทำไมไม่มีพระสงฆ์?” หลวงปู่มั่นเคยบอกไว้
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่นพักที่วัดป่าบ้านหนองผือ
พระอุปัชฌาย์อุ่น (พระครูบริบาลสังฆกิจ (อุ่น อุตตโม)
วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร)
ได้ไปกราบนมัสการฟังเทศน์ และได้นำรูปพระแก้วมรกตขนาด 20 นิ้ว เป็นภาพพิมพ์ใส่กรอบไปถวายท่านพระอาจารย์มั่น
แต่ดูท่านจะลืมทำความสะอาด เพราะมีฝุ่นจับอยู่ ท่านพระอาจารย์มั่นก็น้อมรับด้วยความเคารพ
หลังจากท่านอุปัชฌาย์อุ่นลาลงกุฏิไปแล้ว ท่านพระอาจารย์ได้ทำความสะอาด โดยนำผ้าสรงน้ำของท่านฯมาเช็ดถู
(ผู้เล่า) หลวงตาทองคำ-ภิเนษกรมณ์ ที่อยู่ด้วยพระอาจารย์มั่น เอาผ้าเช็ดพื้นจะเข้าไปช่วยทำความสะอาดด้วย
เพราะเห็นว่าผ้านั้นยังสะอาดอยู่ ท่านพระอาจารย์มั่นหันมาเห็นเข้า พูดว่า “อะไรกัน นั่นรูปพระพุทธเจ้าแท้ๆ ยังเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูได้”
ผู้เล่าสะดุ้งไปทั้งตัว เพราะความโง่เขลาปัญญาอ่อน ท่านพระอาจารย์มั่น ก็เลยทำความสะอาดเอง
เสร็จแล้วก็มีเพื่อนภิกษุทยอยกันขึ้นไป รวมทั้งท่านอาจารย์วิริยังค์ด้วย ท่านพระอาจารย์มั่นเลยเทศน์ถึงความมหัศจรรย์
ของพระแก้วมรกต ท่านว่า “พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคล
พระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงคราม”
การเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆ ของพระแก้วมรกตนั้นจะไปประดิษฐานที่ใดมีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่าง คือ
1.เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.เกิดกลียุคในประเทศนั้น
3.ด้วยความรัก
และท่านยังบอกอีกว่า วัดพระแก้วมรกตนี้เป็นวัดพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสงฆ์อยู่ไม่ได้
เพราะพระสงฆ์มาจากตระกูลต่างๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด ไม่รู้พุทธอัธยาศัย พุทธธรรมเนียม
เพราะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์ และผู้สุขุมาลชาติ เมื่อพระสงฆ์ไม่รู้พุทธธรรมเนียม
ถ้าไปอยู่ก็มีแต่บาปกินหัว ผู้รู้ทั้งพุทธอัธยาศัยและพุทธธรรมเนียมแล้ว มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้น
ครั้งพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นทรงรู้ แต่ของไทย คือ พระมหากษัตริย์ทรงรู้มาแล้ว
ได้ทรงสร้างวัดถวายจำเพาะพระแก้วเท่านั้น

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร
คือ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า ต่างแต่วาสนาบารมีมากน้อยต่างกันเท่านั้น
ท่านจึงทรงรู้พุทธอัธยาศัยเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า
ผู้ใดย่างกรายเข้าสู่วัดพระแก้วเป็นบุญทุกขณะที่อยู่ในบริเวณวัด แม้แต่ชาวต่างชาติ
มีโอกาสเข้าไปในบริเวณวัดพระแก้ว จะด้วยศรัทธาหรือไม่ก็ตาม ก็ได้เข้ามาสู่วงศ์
พระพุทธศาสนาโดยปริยาย หรือจะบังเอิญก็แล้วแต่ สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้
ต่อไปจะสามารถมาเกิดเป็นคนไทยสืบต่อบุญบารมีสำเร็จมรรคผลได้

แสดงเจตนา
เรื่องและภาพรวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ตที่เจ้าของไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไว้
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนากุศลในการเผยแพร่ธรรมทานอย่างบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้น
หากข้อความใดหรือภาพใดมีผู้หวงห้าม ข้าพเจ้าขออภัยและขอบอกกล่าวว่า ไม่มีเจตนาลักขโมยของท่าน
เพียงนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ผู้สนใจทั่วไป และมีเจตนาให้นำไปเผยแพร่ต่อได้
ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากอินเตอร์เน็ต
นายนิคม พวงรัตน์ รวบรวม เรียบเรียง เผยแพร่

ขอบคุณข้อมูลจาก
หนังสือ “รำลึกวันวาน” บันทึกโดย หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ