การพันหม้อเอาท์พุท แบบ push-pull 25w ของนอก

ระยะนี้หม้อเอาท์พุทแบบพุทพุลของแอมป์หลอดกำลังมาแรง คราวที่แล้วนำเสนอการพันหม้อเอาพุท pp 25w ไปแล้ว แต่ไม่มีที่ไปที่มาน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่ วันนี้จึงขอนำเสนอ หม้อเอาท์พุท pp 25w ของนอก แบบมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเลย แบบถ้าอ่านรู้เรื่องสามารถพันได้ทันที แต่มีบางคนบอกว่าไม่ยากหรอกเอาไปให้กูเกิ้ลแปลให้ก็ได้ (ผมลองแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง มีคำแปลก ๆ เช่น เจ้าเคลือบ เจ้าถอดโผล่มาด้วย สรุปว่า ต่อให้มีประสบการณ์ก็ไม่รู้เรื่อง) ตามเหตุผลในวงเล็บ ว่าง ๆ ก่อนผมจะแปลแบบอ่านแล้วรู้เรื่องอ่านปุ๊บทำได้ป้๊บเลยให้ วันนี้เสนอไปทั้งดุ้นก่อน (13-05-65:13:15 แปลให้แล้ว) ขอลบต้นฉบับออกนะครับ
————
Secondary
(หมายถึงด้านเอาพุทออกลำโพง) มี 3 เช็คชั่น 1. บนสุด 2.กลาง 3.ล่าง
Top section consists of two layers of 25.5 thou enamelled wire,
23.5 thou with enamel stripped. Each layer consists of 28 turns
of two strands of this wire side by side. That is to say 56 turns total.
เช็คชั่นบนสุด ประกอบด้วย 2 เลเยอร์ (ชั้น) เป็นเส้นลวดเคลือบ 2 เส้นเคียงคู่(เบอร์ 23)พันไปด้วยกัน ชั้นละ 28 รอบ รวม 56 รอบ
(อธิบายเพิ่ม หมายถึงเทคนิคการพันลวดแบบ BiFilar ใน secondary เพื่อลดการรั่วของการเหนี่ยวนำ
และลดความสูงของการพัน)
หมายเหตุ
thou คือ เป็นหน่วยพื้นฐานของ ความยาว ในการระบบนานาชาติของหน่วย (SI): เมตร (m)
1 เมตร เท่ากับ 39370.078740157 thou 1 thou เท่ากับ 2.54E-5 เมตร(อย่าไปสนใจ)
Mid section consists of 2 layers of similar wire, but there is a tap
( 8 ohm speaker ) at 33 turns, that is 5 turns into the second layer.
เช็คชั่นกลาง ประกอบด้วย 2เลเยอร์ เส้นลวดคู่เดิมแต่ชั้นนี้มีแทป ลำโพง 8 โอห์ม ที่รอบที่ 33 นั่นคืออีก 5 รอบจะเข้าเลเยอร์ที่ 2
Bottom section is as the top section at 28 + 28 turns in two layers.
เช็คชั่นล่าง จะเหมือนเช็คชั่นบนสุด
This gives total secondary turns as 28+28+28+28+28+28=168 turns in 6 layers.
สรุป ใน secondary มีจำนวนรอบดังนี้ 28+28+28+28+28=168 รอบใน 6 เลเยอร์
Primary
ด้านไพมารี่(ด้านเข้า)
Top section ( below top secondary ) consists of 10 layers distributed as follows:
บนสุด(อยู่หลังเช็คชั่นบนสุดของ secondary)ประกอบด้วย 10 เลเยอร์ แจกแจงได้ดังนี้
layer 1= 52 turns [ centre tap ]
ชั้นที่1=52 รอบ(เซนทรัลแทป) (ต่อไปแปลเองนะครับ)
layer 2= 116 turns
layer 3= 91 turns [ Screen Tap ] 25 turns. ( That is 116 turns tot.)
layer 4= 116 turns
layer 5= 116turns
layer 6= 116 turns
layer 7= 116 turns
layer 8= 116 turns
layer 9= 116 turns
layer 10= 63 turns [ anode ]หมายถึง เพลต เช่น p1
That is a total of 1043 turns. The wire is 12.5 thou enamelled
or 11 thou stripped. 32 S.W.G.
The lower section of the primary is similar:
เช็คชั่นนี้ รวม 1043 รอบ ใช้ลวดเคลือบ 12.5 thou (เบอร์32) หรือลวดเปลือย 11 thou(ส่วนตัว :ไม่แนะนำ)
เช็คชั่นล่างของ primary ก็ทำแบบเดียวกัน
layer 1= 52 turns [ anode ]หมายถึง เพลต เช่น p2
layer 2= 116 turns
layer 3= 116 turns
layer 4= 116 turns
layer 5= 116turns
layer 6= 116 turns
layer 7= 116 turns
layer 8=47 turns- [[ Screen Tap ] – 62turns. ( That is 109 turns tot.)
layer 9= 116 turns
layer 10= 80 turns [ centre tap ]
That is a total of 1053 turns. The wire is 12.5 thou enamelled or 11 thou stripped.
32 S.W.G
เช็คชั่นนี้ รวม 1053 รอบ ใช้ลวดเคลือบ 12.5 thou (เบอร์32) หรือลวดเปลือย 11 thou(ส่วนตัว :ไม่แนะนำ)
Primary Impedance
การหาอิมพีแดนซ์ primary ดังนี้
Knowing the total primary and secondary turns,
the full-primary impedance is calculated as follows:
Full primary: 1043+1053 = 2096 turns
Full 16-Ohm secondary = 112 turns
รวมจำนวนรอบของ primary=1043+1053 รอบ
จำนวนรอบsecondary =168 รอบ แต่หารอบ ขด16 Ohm =112 รอบ(56+33+23 ดูรูปประกอบ)
สูตรการหา Zp= มีหลายตัว
1.
Zp=(np/ns)^2(Zs)
นิยาม
Zp=อิมพิแดนซ์ primary
Zs=16 Ohm
np=2096
ns=112
แทนค่า
Zp = (2096/112)^2
= 4393216/12544=350.2
สำหรับ 16 Ohm = 16 * 350.2 = 5,604 Ohms หรือ 5.6k
แต่สำหรับ 8 Ohm (2096/89)^2 = ? *8=?
4393216/7921=554.6 x 8=4437 Ohm หรือ 4.4k
Also the screen taps come in at 25%, as expected.
ส่วนแทปสกรีนอยู่ที่ 25%