รื้อหม้อแปลงไฟของเครื่องบัพเพอร์หลอดไหม้มาพันใหม่ใช้วัสดุเดิมแต่ใช้ลวดใหม่ ขนาดจำนวนรอบใหม่ ตอนที่2

เมื่อวานนี้รื้อหม้อแปลงไฟ วันนี้พันใหม่ ใช้วัสดุเดิมบางรายการเช่น
1.บ็อบบิ้นเดิม
2.เหล็ก IE เดิม
3.ฝาครอบ และสกรูเดิม
จะพันค่าเท่าเดิม คือ
ไฟเข้า 220 แต่คราวนี้จะพันเป็น 235 เพราะที่บ้านไฟมา 235 โวลท์ (หม้อจะไม่ร้อน) ที่ไหม้ก็อาจเป็นสาเหตุนี้ ทราบว่าเขาพันมา ไฟเข้า 220 v ห่างกันตั้ง 15 v อาจสะสมความร้อนภายในจนไหม้ได้ ใช้ลวด #28
ไฟออก มี 2 แบบคือไฟสูง 200-0v 200mA ใช้ลวด #30
ไฟต่ำ 14-0v 1.5A ใช้ลวด #21
เตรียมเครื่องพัน พร้อมเครื่องมือ เช่นถุงมือผ้ากันไฟฟ้าสถิต คีมตัด กระดาษกาว ฯลฯ ให้พร้อม
สำคัญอีกอย่างตัวนับรอบ ถ้ามีทั้งแบบดิจิทัลและแบบธรรมดา ดีที่สุดจะได้แม่นยำ ครับ
เตรียมลวด เบอร์ 28 สำหรับพันไฟเข้า จำนวน 660 รอบ ตามที่คำนวณ
เบอร์ 30 สำหรับพันขดไฟออก จำนวน 562.5 รอบ
เบอร์ 21 สำหรับพันขด ไฟออก 14 v 1.5A จำนวน 39.3รอบ
สำหรับการคำนวณลวด ตามกระแสที่ต้องการ ดูดังตาราง ที่แนบ
ส่วนการคำนวณรอบใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์(ไม่ต้องขอมาเพราะเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์)
ปล.พันและประกอบเสร็จ จะวัดไฟมาลงให้ดูว่าโปรแกรมคำนวณ แม่นไหม
แช่น้ำยา 7 นาที ทำไมต้อง7 นาที รุ่นพี่คอบว่า อาจารย์บอกอย่างนั้น
นำไปตากแดด หรือผึ่งแดด(สมัยก่อนมีข้อห้ามของการอ่านเขียนภาษาไทยหลายข้อ เช่น ตากแดดให้ใช้คำว่าผึ่งแดด ผักบุ้ง ให้ใช้คำว่าผักทอดยอดเป็นต้น เพราะคำเหล่านั้นไม่สุภาพ) 1 วัน
วันต่อไปก็นำมาประกอบ ลองไฟเลย ติดตามดูนะครับโปรแกรมคำนวณรอบจะแม่นไหม แต่ถ้าไม่แม่นก็รื้อยากแล้วเพราะแช่น้ำยา
Insulating vanish แล้ว แก้ยากมาก(แสดงว่ามั่นใจมากนะครับ)