การพันหม้อแปลงเอาท์พุทSE สำหรับหลอด EL34 ,kt88

Transfomer เอาต์พุต Leak 8615 ถูกใช้ในแอมพลิฟายเออร์สเตอริโอ 60 ทั้งหมดและในแอมพลิฟายเออร์ TL / 25 Plus
กำลังการผลิตล่าสุด 8615 เป็นการแก้ไขของหม้อแปลง 3925 ชนิดก่อนหน้านี้ที่ใช้ในสเตอริโอ 50 และเครื่องขยายกำลังเสียง
TL / 25 Plus ก่อนการผลิต

ในเดือนธันวาคม 2544 Ray Whitcombe (ซึ่งทำงานในตำแหน่งวิศวกรออกแบบ Leakในปี 1960) ได้ให้รายละเอียดต่อไปนี้
เกี่ยวกับการเตรียมขดลวดภายในหม้อแปลง 8615 ข้อมูลนี้ได้มาจากการรื้อหม้อแปลง 8615 ออกพันใหม่

Secondary
เริ่มต้นด้วยชั้น secondary ประกอบด้วย ลวดเคลือบสองชั้น มี 25.5 เจ้าซึ่งเคลือบด้วยลวด 23.5 แต่ละชั้นประกอบด้วย 28 รอบของสองเส้นของเส้นลวดนี้กล่าวคือมีทั้งหมด 56 รอบ
หมายเหตุ: การจัดเรียงของสองสายข้างนี้ใช้ใน 3925 และ 8615 หม้อแปลง (เพื่อลดการเหนี่ยวนำการรั่วไหลโดยการลดความสูงของขดลวด)

ส่วนที่อยู่ตรงกลางประกอบด้วยลวดคล้ายกัน 2 ชั้น แต่มันเป็นแท็ป 8 โอห์ม (ลำโพง 8 โอห์ม) ที่ 33 รนั่นคือ 5 ที่ใส่ในเลเยอร์ secondary
ส่วนด้านล่างเหมือน ส่วนด้านบนที่ 28 +28 รอบในสองเลเยอร์
ซึ่งจะทำให้รอบของsecondary ทั้งหมดเป็น 28 + 28 + 28 + 28 + 28 + 28 = 168รอบใน 6 เลเยอร์

Primary
ส่วนด้านบน (ถัดจาก secondary) ประกอบด้วย 10 ชั้นกระจายดังนี้

ชั้น 1 = 52 รอบ [Center tap] ชั้น 2 = 116 รอบ
ชั้น 3 = 91 ครั้ง [Screen Tap ] 25 รอบ (รวมทั้งสิ้น 116 รอบ)
เลเยอร์ 4 = 116 รอบ
เลเยอร์ 5 = 116 รอบ
เลเบอร์ 6 = 116 รอบ
เลเยอร์ 7 = 116 รอบ
เลเยอร์ 8 = 116 รอบ
เลเยอร์ 9 = 116 เรอบ
เลเยอร์ 10 = 63 รอบ [plate]

รวมทั้งสิ้น 1,043 รอบ สายคือ 12.5 เจ้าเคลือบหรือ 11 เจ้าปล้น #32 SWG
ส่วนล่างของ primary นั้นคล้ายกัน:

เลเยอร์ 1 = 52 รอบ [Plate] เลเยอร์ 2 = 116 รอบ
เลเยอร์ 3 = 116 รอบ
เลเยอร์ 4 = 116 รอบ
เลเยอร์ 5 = 116 รอบ
เลเยอร์ 6 = 116 รอบ
เลเยอร์ 7 = 116 รอบ
เลเยอร์ 8 = 47 รอบ [Screen tap]-62 รอบ (รวมทั้งสิ้น 109 รอบ)
เลเยอร์ 9 = 116 รอบ
เลเยอร์ 10 = 80 รอบ [Centre tap]

นั่นคือทั้งหมด 1053 เทิร์น สายคือ 12.5 เจ้าเคลือบหรือ 11 เจ้าปล้น #32 SWG
ดูเหมือนว่าจะมีความไม่ถูกต้องเล็กน้อยในยอดคงเหลือ – 1043 เทียบกับ 1,053 นี่เป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากความไม่ถูกต้อง
ในการนับจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน! นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการไขลานอัตโนมัติ
การเคลือบหม้อแปลงเป็นแบบ E และ I แขนตรงกลางกว้าง 1.25 นิ้วยาว 1.75 นิ้ว พื้นที่ที่คดเคี้ยวคือ 5/8 นิ้ว เหล็กที่ใช้คือ ‘Grain Oriented’
และสร้างเป็นสแต็กสแควร์ (เช่น 1.25 นิ้ว * 1.25 นิ้ว)
Primary Impedance
เมื่อทราบถึงจำนวนรอบทั้งprimary และ secondary แล้วการคำนวณ primary อิมพิแดนซ์ ดังนี้:
Full primary: 1043 + 1053 = 2096 รอบ
Full 16-Ohm secondary = 112 รอบ
Impedance Ratio = (2096/112) ^ 2 = 350.2
for 16 Ohm secondary load primary load plate to plate = 16 * 350.2 = 5,604 โอห์ม
screen tap 25% ตามที่คาดไว้

 

แปลจาก Leak 8615 Output Transformer