เรื่องเล่าของแอมป์หลอด ในวันหยุด อาสาฬหบูชา 16-07-62

มีเรื่องจะเล่าอีกแล้ว เรื่องเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ในความรุนแรงของปัญหา ระบบเครื่องเสียง
เรื่องแค่นี้บางคนไม่มองด้วยซ้ำ เห็นว่าเป็นแค่ ขี้หมูรา ขี้หมาแห้งเท่านั้น เรื่องใหญ่กว่ามีมาก
สำคัญกว่าที่รีบเร่งต้องทำ ก็ว่ากันไปตามความถนัดใครถนัดมัน แต่ผมให้ความสำคัญ แม้จุดเล็ก ๆ
ที่จะก่อความรำคาญให้ผู้ฟังเพลง
เกริ่นมายาวแล้ว เข้าเรื่องเลยละกัน วันนี้วันหยุดวันสำคัญทางศาสนาพุทธ วันอาสาฬหบูชา
เอาเครื่องเก่า ๆ มาเปิดฟัง ก็เพลงเพราะดี แต่ตอนต่อระหว่างเพลงทำไมมีเสียง หึ่ง เบา ๆพอได้ยิน
เป็นทุกเพลงด้วย เลยหยุดเพลง (pause) ชั่วคราว ก็ได้ยินเสียง ชัดเจน ในห้องแอร์เงียบ ๆ ยิ่งชัดมาก
ไม่ได้แล้ว รู้สึกรำคาญเสียงนี้มากเพราะระยะหลังนี้ ทำเครื่องออกมาต้องเงียบจริง ๆ เงียบชนิดที่เรียกว่า
“สงัด” กันเลยทีเดียว แม้จะก้มลงเอาหูแนบกับลำโพง ก็ไม่ได้ยินเสียงรบกวนใด ๆ ยกเว้นเสียงไฟซี่ๆ
นิด ๆ นั่นยอมรับได้
จัดการเปิดฝาเครื่องหาไฟมาส่อง ใช้สายตาตรวจไปมา เครื่องนี้ทำมาราว 7-8 เดือนแล้ว มีรุ่นน้องมาเป็น
สิบๆ เครื่อง (1-2เครื่อง/1 เดือน) อาจเป็นเทคนิคเก่า ๆ สมัยนั้น เลยมองข้าม หรือยอมรับได้ เพราะยังไม่มี
ตัวเปรียบเทียบที่ดีกว่า แต่ตอนนี้รับไม่ได้แล้ว
เจอละ … ความน่าจะเป็น ตำราฝรั่งใช่คำว่า พรอบอะบิลิตี้(probability) ที่ต้องใช้คำนี้เพราะยังไม่แน่ว่าจะ
ตัวนี้จริงหรือ แต่น่าจะ .. มากที่สุด เพราะตรงนี้คือสายสัญญาณเข้า ซึ่งมีความอ่อนแอ มากที่สุดที่จะมีคลื่น
หรือสัญญาณอื่นแทรกได้ง่าย แม้แต่เอามือจับก็อาจมีเสียงออกลำโพง ปรื๊ดๆๆๆ.. ได้เลย และนี่สายสัญญาณ
มาอยู่ในดงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย ที่เรียกว่าดงแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะตรงนี้ข้างบนคือที่อยู่หม้อแปลงไฟ
ให้กับแอมป์ทั้งเครื่อง แรงอยู่แล้วคลื่นแม่เหล็ก และอีกอย่างที่ชัดที่สุด คือเสียง “หื่ง”เบา ๆ สม่ำเสมอ
นี่มันเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าชัด ๆ

 

 

เอาละมาพิสูจน์กันว่า สมมติฐาน (Hypotesis) ที่ผมตั้งไว้จะถูกหรือผิด ตอนนี้เราจะพิสูจน์ด้วยการวิจัย
มีการตั้งสมมุติฐาน มีการ ทดสอบ มีการประเมินผล และแปลค่าออกมา เทียบกับปัญหา และสรุปผล


ทดลองโดยการ ย้ายสายสัญญาณออกจากตรงนั้น แล้วเปิดเครื่องอีกที คราวนี้ ระหว่างเพลง สังเกตุว่า
ไม่มีเสียง หึ่ง แล้ว เมื่อหยุดเพลงชั่วคราว ก็เงียบทันที ไม่มีเสียงอื่นแทรก ขนาดก้มลงเอาหูแนบลำโพง
เป็นอันว่า การทดลองได้ผลทางบวก เมื่อเทียบกับปัญหา แสดงว่า การทดลองครั้งนี้ได้ผลตามที่ตั้ง
ข้อสมมุติฐานไว้ทุกประการ
เอามาเล่าสู่กันฟัง เป็นเกร็ดเล็ก ๆ เผื่อจะใช้แก้ปัญหาเครื่องเสียงแอมป์หลอดที่ยิ่งใหญ่ของท่านได้ บ้าง