แรงบันดาลใจในการสร้างแอมป์หลอด แบบไม่มีเสียงฮัม และไม่ต้องพึ่งพา Filter Choke หรือที่เราเรียกว่า โช๊ค

จากการค้นหาข้อมูล เรื่องการแก้ไขอาการฮัมของแอมป์หลอดแล้ว ปรากฏว่ามีมากมาย
ทั้งข้อมูลจากต่างประเทศและข้อมูลของในประเทศเอง โดยเฉพาะในประเทศแล้วก็มี
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่ให้ความเห็นไว้ บางคนก็เขียนลงในเพ็จ เป็นความรู้วิทยาทานเผยแพร่
บางท่านก็ระดับ แรร์ไอเท็มของประเทศเลย เป็นผู้แต่งตำรามาหลายเล่มด้วยกัน ล้วนแล้วแต่
ได้รับความนิยมในวงการอิเลคฯเป็นอย่างสูง กำลังพูดถึงปรมาจารย์ท่านหนึ่ง ที่เอ่ยนามแล้ว
คนในวงการอิเลคฯทั้งประเทศย่อมจะรู้จักเป็นอย่างดี ท่านอาจารย์ประพันธ์ พิพัฒนสุข
อดีดอาจารย์ 3 ระดับ 9 แห่งกรมอาชีวศึกษา ปัจจุบันเป็นวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ ไปให้ความรู้ด้าน
เครื่องเสียงแอมป์หลอด ตามสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ หากสถาบันใดต้องการให้ท่านไป ให้ความรู้
ก็ลองติดต่อไปพูดคุย ตามที่อยู่ช่องทางที่จะให้ไว้ในบทความนี้
ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านที่บ้านพักที่บ้านหนองญาติ  ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
ที่บ้านพักท่านและเป็นที่ทำการให้ความรู้ด้านเครื่องเสียงแอมป์หลอด เรียกว่า “เครื่องเสียงโบราณ”
มีผู้คนที่สนใจแวะเวียนมารับบริการประจำไม่เคยขาด ที่สำคัญคือท่านให้บริการฟรี
ผมได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์ มีบทหนึ่งที่ผมเรียนถามเรื่องการแก้ไขอาการฮัม เครื่อง
แอมป์หลอด เพราะทราบว่าเครื่องที่ท่านทำ เงียบสงัดมาก โดยไม่ใช้ filter choke ที่เราเรียก
ติดปากว่าโช๊ค เลย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมาก เชิญรับชมการสัมภาษณ์ได้เลย


อ.นิคม พ.  เรียบเรียง