ทำแอมป์หลอดเครื่องใหม่ 807SE ใช้หลอด 12au7 เป็นหลอดไดร์ว มีภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

807SE_12au7 ใช้หลอด 807 เป็นเพาเวอร์ 2 หลอด  ใช้ 12au7 … อ่านเพิ่มเติม ทำแอมป์หลอดเครื่องใหม่ 807SE ใช้หลอด 12au7 เป็นหลอดไดร์ว มีภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ